Grafische elementen en lay-out

De afbeeldingen van historische documenten, net onder het menu, zijn geen eigendom van deburchgrave.be. Het betreft bewerkingen, kleine selecties waarin familieleden vermeld worden, uit stukken uit archieven die reeds online gepubliceerd werden:

  • Archief van de voormalige abdij van Zonnebeke dat zich nu in het Grootseminarie te Brugge bevind en gepubliceerd werd door de KULAK op de Doza site;
  • Parochieregisters en burgerlijk stand uit de Rijksarchieven en gepubliceerd op arch.arch.be;
  • Amerikaanse archieven gepubliceerd door Ancestry.com (EN);
  • Militieregisters uit de Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen gepubliceerd op Probat.

Het document rechts onderaan op de home pagina betreft een kleine selectie en bewerking uit een vroeg 17de-eeuws gerechtsstuk uit het Rijksarchief Gent waarin ons familielid Joos de Burchgrave beklaagde was. Het eigendomsrecht berust dus bij het Rijksarchief.

De twee foto's rechts onderaan op de home pagina worden afgebeeld met toestemming van hun afstammelingen. Op de sepia foto is de zittende man Georges Deburghgraeve, broer van René die naar de VS emigreerde. De kale man op de linkse foto is Henri Deburghgraeve, voorouder van o.a. een tak in Frankrijk.

De lay-out van de site en de kaartjes op deze site zijn intellectuele eigendom van deburchgrave.be en vallen onder het auteursrecht.

Gegevens en data

Alle genealogische gegevens van 100 jaar of ouder én de persoon is overleden, zijn openbare gegevens en dus vrij over te nemen.
Gegevens van nog levende personen behoren hunzelf toe.

De vorm waarin de informatie wordt gepresenteerd valt onder het auteursrecht.

Het getuigt van enige ethiek dat als u meerdere gegevens wenst over te nemen, u gewoon eerst een seintje geeft. Het zou respectvol zijn dat indien u deze informatie overneemt in een publicatie u ook ergens de url van deze webstek vermeld. Het is hoe dan ook aanbevolen uw eigen onderzoek te verrichten en alle gegevens na te checken in de originele documenten en archieven om eventuele fouten in deze webstek niet over te nemen.