De Burchgrave is de naam van onze oudst gekende voorvader zoals die geschreven werd in zijn woonplaats, in zijn tijd. Met het verstrijken van decennia en dus met de evolutie in spelling en ook met de kennis en kunde van pastoor of ambtenaar, kwamen en komen er heel wat varianten of schrijfwijzen voor. Binnen onze familie alleen al vinden we naast De Burchgrave ook nog: de Burchgraeve, Burchgrave, de Burggrave, Burggrave, de Burghgraeve, de Burghgrave, Burghgrave en Burgrave.

In andere families 'Burchgrave' vinden we verder: Borchgraaf, de Borchgraef, Borchgraef, Borchgrave, de Borggrave, Burccrof, Burggraaf, de Burggraeve, Burggraeve en de Burgraeve. Op Geneanet zijn er nog heel wat andere varianten terug te vinden. Hieronder vindt u een kaart met een schematische voorstelling van de moderne verspreiding van de vaakst voorkomende varianten.

Sommige van de moderne varianten kunnen niet aan één bepaalde familie toegeschreven worden, maar eerder aan een bepaalde locatie. Zo lijkt het er op dat verschillende families, andere oude schrijfwijzen, bij het invoeren van de burgerlijke stand in een bepaalde streek één bepaalde schrijfwijze kregen aangemeten.

Deburghgraeve lijkt de schrijfwijze te zijn waarop bijna iedere 'Burchgrave' in de streek tussen Diksmuide en Roeselare (volle cirkels) werd ingeschreven. Zo ook onze familie waarbinnen later de versie De Burghgraeve terugkwam. Vanuit ons kerngebied was er migratie van familieleden naar Normadië en Michigan. Zeer waarschijnlijk is Deburghgraeve ook wel op nog andere plaatsen ontstaan.

Deburchgraeve is de grootste variant in de kuststreek, tussen Veurne en Oostende. De Burggrave contreert zich dan weer in het Land van Waas en Burggraaf komt alleen ten noorden van de landsgrens in Nederland voor. Burggraeve kent daarentegen een veel algemenere verspreiding. Andere varianten zijn De Burchgraeve, Deburggraeve, Burggrave en Burghgraeve.

De naam komt dus vooral voor binnen de provincies West- en Oost-Vlaanderen met beduidend minder verspreiding bezuiden de taalgrens, enkel ten westen er van, in de Franse Westhoek (deel van Noord Frankrijk dat vroeger Nederlandstalig was), komt de naam nog in redelijke aantallen voor en verder met migratie naar Rijsel.

Voor België kunt u de verspreiding van de varianten eenvoudig bekijken op http://www.familienaam.be, gewoon de gezochte naam intikken.