Legger van de renten van de kapelanij van het hospitaal van Roeselare 1641

In 2010 deed ik mee aan het DNA project van Familiekunde Vlaanderen (FV). Zo kwam ik te weten dat ikzelf en dus verondersteld alle mannelijke familieleden, tot haplogroep U106 en subhaplogroep R-Z18 behoren, met het eerder zeldzame kenmerk van een microallel (16.2) op TSR DYS458 (voorgesteld als DYS458.2). In 2014 nam ik deel aan Family Tree DNA (FTDNA) (EN) en kreeg, gelukkig, een zelfde uitslag. Bij FTDNA zijn er nog 2 families ooit afkomstig uit België die DYS458.2 testten binnen U106, maar daar verwachten we de verwantschap voor 1280.

December 2016 heeft iemand van de Brugse tak zich laten testen bij FTDNA, en verwantschap werd aangetoond. De gemeenschappelijke voorouder moeten we zeker zoeken voor 1500, waarschijnlijk rond 1450-1475, of zeker ergens tussen 1320 and 1475. Deze Brugse tak is natuulijk ook DYS458.2 en heeft tenopzichte van mij een genetische afstand van 3 op 37 Y-STR markers. Eind april 2017 kwamen resultaten binnen voor een andere familie, helaas was daar geen verwantschap.

Genetische genealogie heeft dus al geholpen en kan verder helpen om takken die op dit ogenblik niet aan onze familie kunnen gelinkt worden toch op te merken als deel van de familie. Als iemand (een man) met een variant van de familienaam De Burchgrave ook R-Z18 zou zijn met het microallel DYS458.2 dan kunnen we, tenzij de genetische details verwantschap binnen 'genealogische' tijden uitsluiten, als bewezen achten dat het om een lid van dezelfde familie gaat. Een Burchgrave die geen R-Z18 zou zijn toont niet aan dat het genealogisch (juridisch) om een andere familie zou gaan, maar dat het om een biologische andere afstamming gaat. Het zou ook kunnen dat de naam wel afstamt van dezelfde familie, maar er ooit een van de juridische vaders niet de biologische was.

Het zou de genealogie van de verschillende takken of families Burggraaf, Burghgrave, Burchgrave etc. kunnen helpen als er uit die verschillende families enkele mannen - liefst zo ver mogelijk verwijderd van elkaar binnen hun reeds beschreven en gekende genealogie - zich lieten testen op hun yDNA. Als mannen van andere families zich willen laten testen op hun yDNA, dan kan dit via het DNA project Benelux (FV) of met Family Tree DNA (EN).

Peter